Föreläsningsserie – med utgångspunkt i Bowens teori

Omfattning: anpassas efter beställarens önskemål.

Föreläsningsserien ger deltagaren en teori om känslomässiga system och hur dessa fungerar. Den beskriver bl.a. anledningen till att man relaterar olika till varandra, hur man reagerar i olika sammanhang och hur man tidigt i barndomen väljer strategier som man sedan använder i livet.

Innehållet är bland annat följande:

  • Differentiering av ett eget själv
  • Känslomässiga trianglar
  • Den känslomässiga processen & projektioner i kärnfamiljen
  • Syskonposition, överföring mellan många generationer
  • Känslomässig ”cut off”
  • Känslomässiga processer i samhället

Föreläsning för grupper (PDF-fil)

 

Fördjupade föreläsningar

BARNS STRESS

En angelägen föreläsning för barnomsorgens och skolans personal samt för föräldragrupper. I en värld som blir mer och mer komplex och krävande att leva i är det barnen som är de stora förlorarna eftersom de är så beroende av sin omvärld.

Information (PDF-fil)


Höstseminarium 19 november Vilhelmina

19 november 2018, publicerad av Formsmedjan
VÄLKOMMEN TILL HÖSTSEMINARIUM ”Människans beteende och samspelet med andra” Hur emotionella system påverkar dig och andra i vardagen, på jobbet och...