Startsida

Nya perspektiv på dig och din situation

– i livet

Bowens Teori

Vi har nöjet att bjuda in till personlig handledning i grupp. Handledningen ger dig användbara verktyg för att hantera din vardag.

Kerstin Sofia Andersson erbjuder utbildningar och handledning i chefs- och ledarrollen. Vi arbetar utifrån en modell som vilar på Bowens systemteori. Den teoretiska utgångspunkten finns i Bowens teori som du kan läsa mer om här på webbsidan.

Kerstin Sofia håller även föreläsningar inom ämnesområdet.

Väl mött!
________________________________________________________________
Alla vet att människor påverkar och påverkas av sin omgivning i allt handlande. Att se sammanhang och förstå hur dessa emotionella system fungerar är dock relativt nytt inom området ledarskap.

Läs mer »

Andreas, Nils Anton och Egon

- tre generationer med uppbrott som strategi

Lyssna på Kerstin i Sveriges radios program om släktband. Kerstin Andersson har i sin familjs anor många berättelser om uppbrott. Hon ser i sin forskning hur en generations hantering av svåra situationer kan påverka kommande släktled.

Länk till programmet, 24 min långt.

Senaste inläggen

Vi människor överlever bäst genom att ha kontakt med dem vi är beroende av.

Min övertygelse är att så snart vi är i sammanhang som vi på något sätt är beroende av, är det det emotionella systemet i vår hjärna som tar över. Är vi inte under stress är vårt intellektuella system i den yngre delen i hjärna också aktivt med i spelet. Är det förhöjd stress sköljer emotionerna över intellektet och vi blir mer kortsiktiga i vad vi gör, vi gör sånt som vi egentligen inte är medveten om.

Ca 80% av vår dag är vi styrda av vår reptilhjärna. Vad vi människor gör styrs av reaktioner i den del av hjärnan vars funktion vi delar med t ex amöban. Människan som art är en emotionell varelse och emotionella relationer styrs av reptilhjärnan. När den är igång går det inte någon impuls upp i intellektet för att kolla vad som är klokt eller inte, utan det är en självreglerande och automatisk reaktion som triggas igång.

Den allenarådande uppfattningen om oss människor är att vi är en rationell varelse, att det är vårt intellekt, neo cortex, som är aktivt största delen av vår dag. Dr Murray Bowen, www.thebowencenter.org, finner i sin forskning att vi är emotionella varelser och att människan överlever som art genom att hålla ihop i emotionella system, främst det sammanhang vi är födda i. För mig som möter och handleder människor har den forskningen och teorin blivit en viktig grund att utgå ifrån.

Några exempel på sammanhang som vi  är mer eller mindre beroende av finns längre ner. Det viktigaste är vårt eget släktsystem.
Även om vi aldrig själva möter t ex pappas syster går det en våg genom släktsystemet om något händer henne eller hennes familj. Även om händelsen aldrig nämns med ord blir relationen mellan far och dotter förändrad.

 • föräldrar och barn (de viktigaste)
 • syskon
 • mor- och farföräldrar och barnbarn (även om de aldrig pratar med varandra)
 • kusiner, fastrar, morbröder o.s.v
 • d.v.s. alla som ingår i ett släktsystem i minst tre generationer
 • undersköterskan och läkaren
 • arbetaren, arbetsledaren och vd
 • skolelev, lärare och rektor
 • låntagare och långivare
 • konsulter och uppdragsgivare
 •  rekryterare, arbetssökande och arbetsgivare.

I ett samhälle som blir mer och mer komplext att leva i, har stressen ökat markant på oss människor. Vår förmåga att hantera vår vardag utifrån erfarenhet, kunskap och övertygelse blir då mer begränsad, den styrs i ännu högre grad av de kortsiktiga, emotionella reaktionerna.

Nu blir kunskap och medvetenhet om hur vi reagerar som emotionella varelser, om hur vi är styrda av de emotionella sammanhang vi är beroende av, viktiga för ett långsiktigt välbefinnande.

/Kerstin Sofia